Budgetcoaching / TAS Vergoeding

Weet je dat er ook werkgevers zijn die de kosten voor budgetcoaching op zich willen nemen? Dit kan vanuit het opleidingsbudget worden gedaan, vanuit de werkkostenregeling, vanuit het verschil belast en onbelast loon en soms gaat dit via de bedrijfsarts, als je bijvoorbeeld minder goed functioneert op het werk in verband met financiële problemen. Knoop hier eens een gesprek over aan met je leidinggevende of je bedrijfsarts. Jouw werkgever kan ook namens jou contact opnemen met GMS Advice and Services.

Heb je een uitkering? Dan is het mogelijk dat het UWV je een budget toekent waarmee je de budgetcoaching helemaal of gedeeltelijk kunt betalen. Vraag dit eens na bij je contactpersoon van het UVW.

In sommige gevallen is het mogelijk om het persoonsgebonden budget in te zetten voor budgetcoaching. Dit is voor iedereen anders en daarom moet u voor meer informatie contact opnemen met uw contactpersoon bij uw gemeente.

Als laatste: Een vergoeding vanuit het ziekenfonds.

Nog niet alle zorgverzekeringen hebben budgetcoaching in hun pakket, maar er zijn er steeds meer die de resultaten van een coachingstraject erkennen en dit vergoeden in een aanvullend verzekeringspakket. Jouw zorgverzekeraar kan je hier verder mee helpen.

Zilverenkruis Achmea vergoedt preventieve budgetcoaching.