Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website gmsservices.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

GMS ADVICE AND SERVICES geeft zorgvuldige samengestelde, correcte en actuele informatie aan de bezoekers van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van GMS ADVICE AND SERVICES geen rechten worden ontleend.

Verder aanvaardt GMS ADVICE AND SERVICES geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Op de pagina's van de site van GMS ADVICE AND SERVICES kunnen links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen.

GMS ADVICE AND SERVICES is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Ook het advies via e-mail van GMS ADVICE AND SERVICES is geheel vrijblijvend. GMS ADVICE AND SERVICES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van het gegeven advies via de e-mail contactfunctie op de website van gmsservices.nl. Daarnaast behoudt GMS ADVICE AND SERVICES zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet, voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Leeuwarden, 12-02-2021